رئیس دفتر فرهنگ اسلامی

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۰۴:۰۵ کد : ۱۴۸ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۴۳۵
رئیس دفتر فرهنگ اسلامی
رئیس دفتر فرهنگ اسلامی

نام و نام خانوادگی :محمد میرزایی
درجه علمی : مربی
سوابق دانشگاهی :

کارشناسی : فقه ومبانی حقوق اسلامی-معارف اسلامی وجامعه شناسی
کارشناسی ارشد : فقه ومبانی حقوق اسلامی-خارج فقه،اصول وتفسیر
دکترا : دانشجوی دکتری،فقه وحقوق اسلامی_ خارج فقه واصول