مسابقه کاریکاتور

۲۴ دی ۱۳۹۴ | ۱۴:۳۴ کد : ۱۵۰ اخبار فرهنگی
تعداد بازدید:۱۰۴۲
فراخوان مسابقه کاریکاتور

فراخوان مسابقه کاریکاتور

موضوعات:

نفوذ دشمن - داعش وتروریسم- آل سعودویمن- آل سعودوقطع رابطه باایران -  نابودی اسرائیل - آلودگی هوا -آسیب های ماهواره- محیطزیست -موادمخدر

دانشجویان عزیز می توانندآثارخودرا تاتاریخ 30بهمن به دفترفرهنگ اسلامی تحویل دهند.

به آثاربرترجوایزنفیسی اهداخواهدشد.

                                                                                                                                                     دفترفرهنگ اسلامی