آرشیو اخبار

اولین اردوی آموزشی فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

اولین اردوی آموزشی فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ویژه دانشجویان خواهر زمان اردو: 6/6/95 الی 12/6/95 مدت اردو: شش (6) روز به صورت پیوسته مکان اردو: حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) شرایط ثبت نام: 1- دانشجویان خواهر که تا کنون دروس وصایا و انقلاب اسلامی را نگذرانده اند می توانند در این اردو شرکت نمایند. 2- رعایت سقف انتخاب واحد برای دروس ترم تابستان الزامی است. نحوه ثبت نام: مرحله اول: مراجعه به دفتر فرهنگ اسلامی و تکمیل فرم مربوطه. مرحله دوم: انتخاب واحد دروس (وصایا ، انقلاب اسلامی) در ایام انتخاب واحد اینترنتی ترم تابستان. (انتخاب واحد دوره تابستان از مورخ 01/04/95 الی 04/04/95بصورت اینترنتی) مزایا: 1- گذرانین دروس مذکور (3واحد) در یک هفته معادل با گذرانیدن همین تعداد دروس در ترم تابستانی می باشد. 2- دانشجویان متقاضی فقط شهریه درس انقلاب اسلامی راموقع انتخاب واحداینترنتی ترم تابستان پرداخت می نمایند. مهلت ثبت نام: تا تاریخ 20/3/95 دفتر فرهنگ اسلامی

ادامه مطلب